Hva er en aksjeemisjon?

DNB Markets bistår bedrifter som ønsker å hente inn kapital gjennom emisjoner eller spredningssalg. Vi tilbyr også investorer å tegne seg i nye emisjoner på Internett.

En emisjon er et tilbud om å delta i tegning av nyutstedte aksjer i en bestemt bedrift til et forhåndsbestemt prisnivå, såkalte førstehåndsaksjer. Et spredningssalg er et videresalg av en stor aksjepost til flere mindre investorer. Et slikt salg innebærer ikke forhøyelse av aksjekapitalen, og man snakker således om annenhåndsaksjer. For private investorer er det imidlertid få praktiske forskjeller mellom emisjoner og spredningssalg av denne typen.
 
En emisjon gir den aktuelle bedriften frisk kapital til videre vekst og investeringer. De som deltar i emisjonen får til gjengjeld eierandeler (aksjer) som gir rett til utbytte fra selskapet, og aksjene kan selges videre på børsen som annenhåndsaksjer.
 
Den som ønsker å tegne eller kjøpe aksjer i en emisjon eller et spredningssalg, må innen den akseptfrist som selskapet har gitt, gi beskjed til tilretteleggeren av transaksjonen om hvor mange aksjer man ønsker å tegne/kjøpe. Når akseptperioden er avsluttet vil aksjene bli fordelt til de som har meldt sin interesse for å kjøpe. Dersom etterspørselen er større enn det antall aksjer som legges ut for salg, fordeles aksjene etter en nøkkel som er bestemt av selskapet.
 
For å delta i aksjeemisjoner og spredningssalg via Internett må man være over 18 år og ha konto i en norsk bank.
 
Informasjon om nye emisjoner vil i tegningsperioden bli offentliggjort på www.dnb.no/emisjoner
Pågående emisjoner

Se oversikt