• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte
DNB FoodTech Conference 2023
DNB FoodTech

DNBs hovedkontor i Bjørvika - 31. mai 2023

DNB FoodTech Conference 2023

DNB inviterer for første gang til en FoodTech-konferanse. Food-Tech beskrives som et økosystem av start-ups som innoverer produkter, teknologi og forretningsmodeller i verdikjeden for mat. Vi ønsker å skape en møteplass for aktører i denne verdikjeden; FoodTech-selskap, matindustri, investorer og andre interessenter med fokus på bærekraft og det grønne skiftet.

Meld deg på
Oversikt Program Foredragsholdere

DNB FoodTech Conference 2023

Dato: 31. mai 2023

Sted: DNBs hovedkontor i Bjørvika

Tid: 11.00 – 16.00
11.00 - 11.50, Registrering, ID-sjekk og lunsj.

NB! Begrenset antall plasser

DNBs ambisjon er å være en fremtidsrettet bank og en pådriver for bærekraft og det grønne skiftet. FoodTech er en bransje vi ønsker å sette søkelys på.

Opplev Olav Kjørven, Strategidirektør i EAT, Gunnhild Solberg Aarstad, Forskningssjef i matforskningsinstituttet Nofima, Knut Ivar Karevold, Daglig leder i Institutt for Klimapsykologi, Aina Marie Lien, Fagsjef i NorgesGruppen, Audun Wickstrand Iversen, porteføljeforvalter i DNB, politiske innlegg og samtaler samt presentasjoner fra FoodTech selskaper.

Food Tech Ingrid Drabløs

«I DNB følger vi med på Foodtech oppstartsselskap som innoverer nye løsninger for å forbedre verdikjeden for mat og bidra positivt til det grønne skiftet. Eksempler på dette er teknologi som forbedrer landbruk og oppdrettsnæring, reduserer matsvinn, reduserer karbonavtrykk, forbedrer dyre-/fiskehelse og vannforbruk. Felles for mange er at de er i en tidlig industriell fase og trenger risikokapital for å videreutvikle produkter, introdusere produktene til markedet og kommersialisere. Vi arrangerer konferansen fordi vi ønsker å sette søkelys på sektoren og skape en møteplass for interessenter.»
- Ingrid Drabløs, Senior kundeansvarlig DNB

Food Tech Audun Wickstrøm

«Sammen med de første sivilisasjonene kom landbruket. Tar man all mat som er produsert de siste åtte tusen årene og legger det i en stor haug, er den haugen like stor som det vi må produsere frem mot år 2060 for å brødfø den voksende globale landsbyen. Vi skal gjøre dette samtidig som vi må produsere næringsrik mat som gjør at matjorden bevares, bruke mindre vann og redusere klimautslippene. Klarer vi det? Kan endringer i teknologi, reguleringer og forbrukeradferd gi oss retningen og svarene?»
- Audun Wickstrøm Iversen, Porteføljeforvalter DNB

Food Tech Dag Sletmo

Vi klarer aldri å nå «net zero» hvis vi ikke endrer måten vi produserer mat på. Matproduksjon er en av de største kildene til klimagassutslipp – den står for rundt 1/3 av totalen. Mat er også den dominerende trusselen mot artsmangfoldet. Det er fordi den beslaglegger store landområder til fortrengsel for fri natur. Og den bruker store mengder ferskvann og tømmer grunnvannsreservoarene i store deler av verden. Disse utfordringene kan aldri løses uten fundamentale endringer i hvordan vi produserer mat. Og det kan bare skje med hjelp av ny teknologi.
- Dag Sletmo, Industrispesialist i sjømatavdelingen i DNB

Oppstartslos

DNBs Oppstartsloser - fra idé til vekst!

Se hvordan DNB Oppstartslos kan hjelpe deg

Kontakt DNBs Sustainability Advisory Team som arbeider med bærekraftig finansiering.

Kontakt DNB Sustainability Advisory Team

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB