AML og sanksjoner

De senere årene har det blitt mer og mer fokus på rutiner rundt Antimoney Laundry (AML), terrorfinansiering og sanksjoner. Både norske og internasjonale lover bygger under dette fakta.
Lovverk som bankene skal følge er blant annet:
 • Sanksjonsloven
 • Hvitvaskingsloven
 • Norske og internasjonale sanksjonsvedtak
 • FATF 40 anbefalinger rundt hvitvasking og terrorfinansiering
 • Know your customer (KYC)
Lovverket forplikter hver bank å ha tilstrekkelig:
 • Kontroll på etablering av kunde med fokus på reelle rettighetshavere, risikobasert vurdering av kunde og PEP (Political Exposed Person)
 • Kontroll av hvordan kunder bruker sin konto og ha etablert elektronisk kontroll og rapportering
 • Lese transaksjoner til og fra utlandet online mot sanksjonslister (EU/FN og OFAC lister)
Vi har en tjeneste som leser alle transaksjoner online mot sanksjonslister. Denne tjenesten tilbys alle bankene som har avtale med oss om oppgjør av utlandstransaksjoner. Dersom vi får treff på sanksjonslister, blir det tilbakemeldt den banken som «eier» kunden. Hver enkelt bank må selv saksbehandle treffet og eventuelt melde saken videre til aktuell myndighet.
 
Kundekontroll (etablering og løpende kontroll), inkludert screening mot sanksjonslister (FN/EU og OFAC) og rapportering er hver enkelt banks eget ansvar.

For tiden er det viktig å ha fokus på følgende sanksjoner:
 • Sanksjoner mot Iran og Nord Korea (både fra EU og USA)
 • Sanksjoner mot Russland, Krim og Sevastopol (EU og USA)
 • USA sanksjoner mot Cuba, Sudan og Somalia
En del andre land har også forskjellige sanksjoner mot seg, se Utenriksdepartementet sine hjemmesider.

Vi vil ikke foreta betalinger som vil ha omdømmerisiko eller bryter lovverket.

Aktuelle lenker

» Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
» Sanctions List Search
» Sanctions Programs and Country Information