Internasjonale betalinger

En strengere kontroll av internasjonale betalinger har en del konsekvenser.
Bankene har de senere årene blitt pålagt en strengere kontroll av internasjonale betalinger. Dette skjer ved at alle involverte banker screener alle betalinger mot diverse lister. Deretter gjøres det en individuell vurdering om de trenger å innhente mer informasjon eller om betalingen skal utføres, stoppes eller fryses.

Betalinger via en annen bank
Tradisjonelt har internasjonale betalinger blitt utvekslet direkte bankene imellom, mens oppgjøret har skjedd parallelt.  Dette har blitt problematisk nå som det oftere enn før skjer at betalinger stoppes i oppgjørsbanken. Bankene sender derfor nå betalingene i større grad via en annen bank for å unngå at betalingsmeldingen kommer fram uten at betalingen gjøres opp.

Omkostninger
Ulempen for betaler og mottaker er at viabankens omkostninger trekkes i det framsendte beløpet (unntatt for betaling i EØS-valuta innenfor EØS hvor dette ikke er tillatt).  De fleste mottakere er innforstått med gebyrene i egen bank, men mange reagerer negativt på omkostninger som er trukket i andre banker. Vi har oversikt over hva viabanker trekker i beløpet på utgående betalinger, men har ikke kontroll på hva viabanker trekker for inngående betalinger fordi det er avtalt med betalers bank.
 
Oppgjør
Når informasjon om en betaling fra utlandet mottas og hvor oppgjør skjer via en utenlandsk bank, mottar vi normalt informasjonen noen timer (unntaksvis dager) før oppgjøret er bekreftet.  DNB sjekker nå automatisk all innbetalingsinformasjon i USD mot oppgjør fra utenlandsk bank. Kreditering av kundens konto vil deretter skje umiddelbart etter mottatt oppgjør. Denne rutinen vil etter hvert bli utvidet til å omfatte andre valutasorter.