Landinformasjon for betalinger til utlandet

Vi har samlet informasjon om å sende betalinger til de enkelte land. Dette er en unik oversikt og hjelpemiddel for rådgivning mot kunder.
Oversikten er laget som et hjelpemiddel for rådgivning mot kunder, og for å forstå hvorfor en betaling har blitt forsinket eller ikke kommet fram. Hvis informasjonen videreformidles til kunder, er det viktig å understreke at banken ikke kan garantere detaljene, men at dette er uttrykk for det vi kjenner til.

Oversikten er vår «database» for informasjon relatert til å sende betalinger til de enkelte land.  Informasjonen oppdateres fortløpende så langt det er mulig, men det vil alltid kunne være detaljer som ikke er helt riktige. Det tar tid fra ting endrer seg ute i verden til vi fanger det opp.


Tips! For å søke etter land i PDF dokumentet, trykk ctrl + F.


Landinformasjonen gir blant annet informasjon om:

  • Sanksjoner
  • Krav til informasjon som følger betalingen
  • Hva som kan forventes å skje med betalinger til mottakerlandet
  • Kontonummerstruktur
  • Valutering
  • Framsending
  • Omkostninger i utlandet   

Når det gjelder omkostninger i utlandet, vær spesielt oppmerksom på følgende:

  • Gebyrer i viabanker belastes i henhold til denne bankens Terms & Conditions
  • Gebyrer i endelig mottakerbank belastes i henhold til denne bankens til enhver tid gjeldene priser. I den grad det er opplyst noe om prisene i mottakers bank, er dette bare en uforpliktende indikasjon. 

Dokumentet ble sist oppdatert 02.07.2018.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Lars Øyvind Grindrud på telefon 95 948 396 eller send e-post.