Energi

Vi hjelper deg gjennom omstillingen til fornybar energi

En bransje i endring

Energibransjen står i en omfattende omstilling i overgangen fra forbrenning av fossile brensler til fornybar energi. Bransjen er godt i gang med teknologiutvikling og løsninger som reduserer karbonfotavtrykket. Samtidig utvikles nye energikilder som kommer til å bli viktige framover.

Fremtidens løsninger

For DNB er det viktig både å påvirke og hjelpe kundene gjennom transisjonen. Verden vil trenge olje og gass i energimiksen i mange år fremover. Da er det viktig at selskapene gjør sitt ytterste for at utvinningen skal skje på en mest mulig effektiv måte og med så lavt karbonavtrykk som mulig. DNB vil prioritere kunder som setter utslippsmål for sin egen virksomhet.

Med sin kompetanse, innovasjonskraft og kapitalbase spiller dessuten petroleumsindustrien en avgjørende rolle når det gjelder investeringer i bærekraftige løsninger slik som havvind, karbonfangst og hydrogenproduksjon, som DNB også ønsker å legge til rette for.

Hva tilbyr vi

Vi har rundt 70 profesjonelle og dyktige medarbeidere med utstrakt industri- og bankkompetanse lokalisert i Norge og internasjonalt i London, New York, Santiago, Singapore og Stockholm.

Energiomstillingen

Grønne lån

Med grønne lån får din bedrift finansiering til investeringer i bærekraftige løsninger. Et grønt lån gir bedre betingelser enn et tilsvarende lån som ikke er grønt.

  • Les mer om grønne lån

Har du en bedriftsidé som kan tette havgapet?

Er du gründer eller brenner inne med en ide innenfor havnæringen? Vi har de beste folkene til å hjelpe deg.

Kontakt oss

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB