Sjømat

Vi ønsker å bidra til at sjømatnæringen blir mer bærekraftig

Bærekraftig næring

Sjømat er en sentral del av løsningen rundt hvordan man kan mate en voksende befolkning på en planet som allerede er stresset når det gjelder klimaendringer og biologisk mangfold. Imidlertid er næringens vekstpotensial avhengig av å redusere miljø- og biologisk fotavtrykk ytterligere, samt andre ESG-relaterte risikoer, som fiskevelferd, forurensing og lakselus.

Ledende sjømatbank

Vi har lange og stolte tradisjoner innenfor fiskeri- og sjømatsektoren i DNB. Gjennom internasjonal, regional og lokal tilstedeværelse langs hele kysten, er vi nære våre kunder innenfor sjømatsektoren.

Som ledende sjømatbank vil vi bruke vår posisjon som bransjeeksperter og strategiske rådgivere, og jobbe sammen med våre kunder gjennom denne omstillingen. Vi skal også løfte frem og muliggjøre ny teknologi og løsninger som muliggjør en mer bærekraftig utvikling. Eksempler på dette er offshore merder, lukkede merder, landbasert fiskeoppdrett, nye foringsløsninger og forskning på nye proteinkilder langs hele næringskjeden.

Hva tilbyr vi

  • Vi er rådgivere og samtalepartner for fiskeri & sjømatsektoren
  • Vi tilpasser løsninger etter kundens behov
  • Vi tilbyr hele spekteret innenfor finansielle løsninger

Sjømatbransjen fremover - nye utfordringer og nye muligheter

The future of seafood

Vår bransjeekspertise

DNB sitter på noen av de fremste bransjeekspertene innen sjømat. Kunnskapen ønsker vi å dele videre, slik at vi sammen med kundene våre løfter frem og muliggjør ny teknologi og løsninger i den bærekraftige omstillingen.

Podkasten utbytte

I fem episoder snakker Programleder Marius Brun Haugen fra DNB Markets med sjømatspesialistene Dag Sletmo og Alexander Aukner.

Episoder

I andre episode står bærekraft på menyen. Vil lakseoppdrett bli ansett som bærekraftig?
Lytt til episoden her, eller der du lytter til podkast

I tredje episode tar de tre tar for seg det som skjer innenfor nye måter å produsere laks på. Er landbasert og offshore fremtiden? Og hvordan vil det påvirke de tradisjonelle oppdretterne?
Lytt til episoden her, eller der du lytter til podkast

Fremtidens sjømat

Matproduksjon i sjøen har flere utfordringer. Hva har oppdrettsbransjen gjort så langt mht. disse utfordringene, og hva må den gjøre i tiårene som kommer? Er aktørene i rute eller må tempoet skrues opp?

Mange problemer kan løses, men noen dilemmaer vil alltid gjenstå. Hvordan skal de håndteres? Vi har fått med oss styreleder i lakseoppdretteren Nova Sea, Aino Olaisen, til å fortelle om hvordan fremtidens sjømatnæring vil se ut.

Hvordan sikre seg mot endringer i laksepriser?

Vi i DNB ser et stort potensiale for at flere oppdrettere bruker lakseprissikring strategisk. Faktisk kan det påvirke inntektene med mer enn 30 prosent!

I filmen under diskuterer analytiker Ståle Johansen og sjømatekspert Dag Sletmo tema prissikring av laks.

Ønsker du å snakke med en sjømatrådgiver om dette?

Kontakt en av våre rådgivere

Hvordan sikre en av verdens mest volatile priser? 6 minutter.

Kontakt en rådgiver innen sjømat

DNB sitter på noen av de fremste bransjeekspertene innen sjømat. Ønsker du å snakke med noen av våre rådgivere?

  • Kontakt en av våre rådgivere

Grønne lån

Med grønne lån får din bedrift finansiering til investeringer i bærekraftige løsninger. Et grønt lån gir bedre betingelser enn et tilsvarende lån som ikke er grønt.

Har du en bedriftsidé som kan tette havgapet?

Er du gründer eller brenner inne med en ide innenfor havnæringen? Vi har de beste folkene til å hjelpe deg.

Kontakt oss

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB