Sjømat

Vi ønsker å bidra til at sjømatnæringen blir mer bærekraftig

Bærekraftig næring

Sjømat er en sentral del av løsningen rundt hvordan man kan mate en voksende befolkning på en planet som allerede er stresset når det gjelder klimaendringer og biologisk mangfold. Imidlertid er næringens vekstpotensial avhengig av å redusere miljø- og biologisk fotavtrykk ytterligere, samt andre ESG-relaterte risikoer, som fiskevelferd, forurensing og lakselus.

Ledende sjømatbank

Vi har lange og stolte tradisjoner innenfor fiskeri- og sjømatsektoren i DNB. Gjennom internasjonal, regional og lokal tilstedeværelse langs hele kysten, er vi nære våre kunder innenfor sjømatsektoren.

Som ledende sjømatbank vil vi bruke vår posisjon som bransjeeksperter og strategiske rådgivere, og jobbe sammen med våre kunder gjennom denne omstillingen. Vi skal også løfte frem og muliggjøre ny teknologi og løsninger som muliggjør en mer bærekraftig utvikling. Eksempler på dette er offshore merder, lukkede merder, landbasert fiskeoppdrett, nye foringsløsninger og forskning på nye proteinkilder langs hele næringskjeden.

Hva tilbyr vi

  • Vi er rådgivere og samtalepartner for fiskeri & sjømatsektoren
  • Vi tilpasser løsninger etter kundens behov
  • Vi tilbyr hele spekteret innenfor finansielle løsninger

Sjømatbransjen fremover - nye utfordringer og nye muligheter

Grønne lån

Med grønne lån får din bedrift finansiering til investeringer i bærekraftige løsninger. Et grønt lån gir bedre betingelser enn et tilsvarende lån som ikke er grønt.

  • Les mer om grønne lån

Har du en bedriftsidé som kan tette havgapet?

Er du gründer eller brenner inne med en ide innenfor havnæringen? Vi har de beste folkene til å hjelpe deg.

Kontakt oss

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrisliste

© DNB