Illustrasjon
I dagens marked er riktig utstyr og finansiering avgjørende for å være konkurransedyktig. Vi har løsningene for deg som trenger finansiering av anleggsmaskiner.

Alltid moderne maskinpark


Ved leasing vil hele investeringen være utgiftsført i løpet av leasingperioden. Løpetiden kan tilpasses levetid, slik at det er enkelt å opprettholde en moderne og oppdatert maskinpark.

Leasing binder ikke arbeidskapital eller andre pantesikkerheter, slik at du har større handlefrihet ved for eksempel nye forretningsmuligheter.

Om uhellet er ute

Hos oss kan du forsikre utstyret sammen med finansieringen.

Ved sykdom eller ulykke kan en kostbar maskin bli stående uten å generere inntekter. Tegner du betalingsforsikring, vil denne dekke leasingleien i inntil 1 år.

Eksempler

 • Asfaltmaskiner
 • Kraner
 • Gravemaskiner
 • Dosere
 • Dumpere
 • Traktorer
 • Gaffeltrucker
 • Containere
 • Kompressorer
 • Generatorer
 • Knusningsanlegg
 • Sorteringsanlegg
 • Lifter
Se også: Leaseweb, Betalingsforsikring