Illustrasjon
Hos oss kan alt utstyr som er nødvendig for å holde på og tiltrekke kunder i en moderne bedrift leases.


De fleste investeringer kan leases. Det må være en selvstendig gjenstand og den må kunne identifiseres.

Gjenstanden som sikkerhet
Ved leasing er vanligvis gjenstanden sikkerhet for avtalen. Det er fullt mulig å lease nytt utstyr selv om det finnes et generelt pant i driftstilbehør.

Kontakt oss så kan vi sammen finne en løsning som passer din investering.

Eksempler
  • Produksjonsmaskiner
  • Tannlegeutstyr
  • Fiskeoppdrett
  • Medisinsk utstyr
  • Grafisk utstyr

Se også: Leaseweb, Betalingsforsikring