Gruppelivsforsikring

bilde av barn p skulder til mann

Forsikringer er et av de viktigste godene du kan tilby dine ansatte. Du oppnår mer stabil og lojal arbeidskraft.

Hva er gruppelivsforsikring?

Gruppelivsforsikring gir en engangsutbetaling til de etterlatte ved ansattes død. Forsikringen gjelder både på jobb og privat. Våre løsninger er fleksible og kan tilpasses bedriftens sosiale profil og behov.
 

Fordeler

Bedriften
 • Personalgoder skaper lojalitet og konkurransefortrinn
 • Viser ansvar overfor ansatte med familie også utenfor arbeidstiden

Ansatte
 • Økonomisk trygghet for etterlatte
 • Reduserer behov for egen livsforsikring
 • Forsikringen administreres og betales av arbeidsgiver
 • Forsikringen gjelder både på jobb og privat

En utbetaling fra gruppelivsforsikringen kan hjelpe:

 • Familiens evne til å betjene lån, beholde bolig og opprettholde levestandard
 • Etterlattes muligheten for å jobbe mindre i en vanskelig periode
 • Etterlatte barns økonomi i oppveksten
 • Etterlatt samboers mulighet til å utløse den avdødes arvinger
 • Særkullsbarn


» Skjema for å oppnevne begunstiget

 

Hva er dekket?

 • Forsikringen kan omfatte alle ansatte i bedriften eller grupper av ansatte
 • Dersom den ansatte dør, utbetales et engangsbeløp til de etterlatte
 • Forsikringen gjelder hele døgnet
 • Din bedrift kan også inngå avtale om forsikring av ansattes ektefelles eller samboers liv
 • Det kan også knyttes Barnetillegg, noe som gir utbetaling til barnet dersom forsørgeren dør
 • Forsikringen utbetales ved dødsfall uansett når, hvor eller årsak
 • Din bedrift bestemmer selv størrelsen på forsikringssummene. Det kan avtales lik sum for alle ansatte eller forskjellige summer på ulike grupper ansatte avhengig av sivilstatus, forsørgerstatus, stillingskategori eller alder

» Forsikringsvilkår for gruppelivsforsikring

Vi har alle forsikringene du trenger

» Forsikringer til bedriften