HMS - helse, miljø og sikkerhet

Er sykefraværet for høyt? Oppfyller bedriften myndighetenes HMS-krav? Har dere tiltak som fremmer god helse og arbeidsevne? Usikker? Vi kan hjelpe din bedrift med det meste innenfor HMS.

Se vår film om Energitrim

Energitrim

Ønsker din bedrift seg friske og glade ansatte?

Vi har gjort det enkelt og kostnadseffektivt for din bedrift å komme i gang med Energitrim.
Prøv da vel!

» Les mer om Engergitrim

 

Spørsmål og svar om Energitrim

 

Lovpålagt HMS-opplæring for ledere

•Daglig leder er pålagt ved lov å gjennomgå opplæring innen HMS. Opplæringen skal kunne dokumenteres
•HMS-Startpakken inneholder e-læringskurs og materiell for å gi deg som daglig leder nødvendig kompetanse innen HMS
•Inkludert er også hjelpemidler for å etablere og innføre et HMS-system i din bedrift
•Prisen er kroner 1.050 (merverdiavgift fritt)  For mer informasjon og for å kjøpe klikk her.

Oppfyller HMS-arbeidet myndighetenes krav?

60 prosent av norske virksomheter har ikke et HMS-arbeid som er i tråd med myndighetenes krav! Blant små og mellomstore virksomheter er andelen høyere! (kilde: Arbeidstilsynet)

HMS-analyse

HMS-analyse er systematisk gjennomgang av bedriftens HMS-arbeid med sikte på å avdekke eventuelle avvik i forhold til myndighetskrav. Analysen gjennomføres av en konsulent fra Kuba Norge AS og eventuelle avvik registreres. Avvikene kan elimineres av ulike tiltak som gjennomføres av bedriften selv, eventuelt i samarbeid med Kuba Norge etter nærmere avtale.

Pris for HMS-analyse er kroner 12.500 eksklusiv merverdiavgift.

HMS-sertifisering

HMS-sertifisering er en frivillig sertifiseringsordning der en ekstern sertifiserer kontrollerer bedriftens HMS-arbeid og HMS-systemer. Dette skjer i etterkant av at en HMS-analyse er gjennomført og eventuelle avvik fra myndighetskrav er rettet opp. Driver virksomheten i tråd med HMS-regelverket, utstedes et HMS-sertifikat i form av blant annet diplom og oblater. HMS-sertifikatet kan benyttes som tillegg til bedriftens egenerklæring ved anbud og som synlig bevis i resepsjon, i kantine, på nettsider og i øvrig markedsføring som dokumentasjon på at bedriften tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter.

Avtalen om HMS-sertifisering inngås for 3 år med årlig oppfølging.

Pris for HMS-analyse + HMS-sertifisering er kroner 13.500,- eksklusiv merverdiavgift i år 1.

Deretter kroner 6.750,- eksklusiv mva pr år for årlig oppfølging i år 2 og 3.

For mer informasjon og for å bestille HMS-analyse eller HMS-sertifisering, klikk her.

Høyt sykefravær?

Sykefravær

Sykefravær representerer en betydelig kostnad for de fleste bedrifter. I tillegg påvirker sykefravær og antall uføretilfeller prisen på både pensjonsforsikringer og personalforsikringer.

En sykefraværsdag koster arbeidsgiver i gjennomsnitt kroner 2.600.

Vil du vite hvor mye sykefraværet koster din bedrift? Beregn sykefraværet her

Aktiv Helsehjelp

Aktiv Helsehjelp er en forebyggende helsetjeneste med fokus på tidlig helsehjelp til sykmeldte medarbeidere. Formålet er å redusere sykmeldingers varighet og forebygge uførepensjonering. Tjenesten integreres som en del av bedriftens rutiner for oppfølging av sykmeldte og leveres i samarbeid med Falck Healthcare Norge AS.

Les mer om Aktiv Helsehjelp i brosjyre til arbeidsgiver her.

Les mer om Aktiv Helsehjelp i brosjyre til medarbeider her.

Kontakt oss
DNB Liv (man-fre kl. 08-20)
915 04800
Spørsmål