bilde av plattform og skip

Har din bedrift ansatte som må ha lisens eller sertifikat for å kunne utføre sitt arbeid? Med lisensforsikring gir du større økonomisk trygghet for ansatte som mister helsegodkjenning. 

Om forsikringen:

Forsikringen gir en engangserstatning til den forsikrede når han på grunn av sykdom, ulykkesskade eller annen form for medisinsk årsak mister sin lisens/sertifikat eller nektes fornyelse av lisens/sertifikat.

Mest vanlig innen:
  • Skipsfart
  • Luftfart
  • Offshore
 

Passer for:

  • Bedrifter med ansatte som må ha helsegodkjenning eller legeerklæring, før de kan utføre yrket.


Fordeler for bedriften:

  • Står sterkere i konkurransen om god arbeidskraft
  • Viser ansvar overfor ansatte med familie


Fordeler for den ansatte:

  • Gir økonomisk trygghet ved sykdom, ulykkesskade eller annen form for medisinsk årsak som medfører tap av, eller blir nektet fornyelse av lisens/sertifikat.
  • Forsikring administrert av arbeidsgiver
  • Forsikringen gjelder hendelser både på jobb og privat
 
Ta kontakt for tilbud