Offentlige ansatte og elever

Vi tilbyr personalforsikringer til offentlig sektor. Innen offentlig sektor må man i tillegg til den lovpålagte yrkesskadeforsikringen følge bestemmelsene i §10 (gruppeliv) og §11 (ulykkeforsikring) i tariffavtalen.

Forsikring for Offentlig ansatte og elever er tilpasset kommuner/fylkeskommuner, bedrifter og næringsliv knyttet til offentlig sektor samt skoleeiere som er pålagt å ulykkesforsikre sine elever.

Passer for:

  • Kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og næringsliv knyttet til offentlig sektor. Forsikringen er lovpålagt og tariffbestemt.

Fordeler for bedriften:
  • Dekker lovpålagt og tariffbestemt krav til forsikring for de ansatte
  • Bedriften får fradrag for kostnadene og slipper å betale arbeidsgiveravgift for prisen de betaler for den lovbestemte yrkesskade-forsikringen


Fordeler som ansatte:

  • Ved påført skade eller sykdom har den ansatte krav på å få dekket utgifter, inntektstap og mén -erstatning dersom det er en sammenheng med skaden eller sykdommen
Ta kontakt for tilbud
 
Kontakt oss
DNB Liv (man-fre kl. 08-20)
915 04800
Spørsmål


Er yrkesskadeforsikring og forsikring etter Hovedtariffavtalen godt nok?

Du kan forsikre dine ansatte bedre enn det loven og tariff krever ved å utvide tariff-dekningen til også å gjelde i fritiden.

Vilkår:

Forsikringsvilkår for kommuner

Forsikringsvilkår for foretak som omfattes av Hovedtariffavtalens §§ 10 og 11

Forsikringsvilkår for Kollektiv ulykke