Bedre avkastning på overskuddslikviditeten

mynt og kalkulator
Plassering i fond gir bedre mulighet for god avkastning på langsiktige plasseringer enn ordinær banksparing.
Derfor bør bedriftens overskuddslikviditet plasseres i fond
 
  • Mulighet for god avkastning på overskuddslikviditet
  • Bedre spredning av bedriftens kapital
  • Fond er enkle, gjennomsiktige og godt regulerte spareprodukter
  • Fond handles enkelt i nettbanken
  • Fond har høyere forventet langsiktig avkastning, og vil over tid stå i forhold til risikoen i investeringsvalgene
  • Ved salg av andeler har du pengene på konto etter 2-3 virkedager
Et fond med høy risiko vil kunne svinge mye i verdi, mens et fond med lavere risiko vil ha en mer stabil verdiutvikling.
 
I nettbanken får du full oversikt over bedriftens plasseringer i DNB fondene. Der kan du enkelt tegne, bytte og innløse fondsandelene, og skaffe deg oversikt over verdiutviklingen.
 

Hvordan fungerer fond?

 

Se også:
» Hvordan handle fond