Private Equity - eksponering mot det unoterte markedet

Private Quuity
Dette er Private Equity
Private Equity er eksponering mot det unoterte markedet og kjennetegnes ved aktivt eierskap.
private equity
Om oss
DNB har siden slutten av 90-tallet investert i Private Equity fond
private equity i dnb
Om våre fond
DNB Private Equity har etablert fire Private Equity fond-i-fond
våre private equity fond

Våre kunder

Investorer i våre Private Equity fond-i-fond består av forsikringsselskaper, pensjonskasser, stiftelser, familieselskaper og formuende privatpersoner.