Du har automatisk tilgang til å registrere og sende eFaktura fra nettbank bedrift til alle dine kunder som kan motta eFaktura.

Hvilken løsning passer for din bedrift?

  Sende og
registrer i nettbank bedrift
Fil
- fra økonomisystem
Egnet for store volum fakturaer nei ja
Uavhengig av programvare ja nei
Integrert med økonomisystem
nei ja
Mulighet for å sende eFaktura til privatpersoner (B2C) (tilleggstjeneste)    nei    ja
Utsendelse av faktura i posten (når mottaker ikke har avtale om elektronisk mottak) ja ja
Mal for visning av eFaktura
ja ja
Fakturaarkiv i 16 måneder ja ja
Utvidet fakturaarkiv til 10 år i henhold til regnskapsloven (tilleggstjeneste)
ja ja
Egen mal for visning av eFaktura (tilleggstjeneste) nei ja
Kombinere eFaktura med factoring hos DNB Finans (tilleggstjeneste) nei ja
     

eFaktura på fil

Hvis du ønsker å opprette avtale om eFaktura på fil, gjøres det i samarbeid med en cash management rådgiver i banken. Bedriftens økonomisystem må tilrettelegges for eFaktura løsning på fil, og vi hjelper til med det. Prisen for å etablere eFaktura på fil koster 5 000 kroner. I tillegg er det en abonnementspris på 99 kroner per måned.

» Se hele prislisten