Legge til / endre / fjerne brukere i nettbank bedrift

Før du setter igang:
  1. For å kunne skrive ut avtalen må du ha en skriver knyttet til din pc.
  2. Vi anbefaler at du har opplysninger om din bedrift tilgjengelig, gjerne firmaattest.
Tips: Finn opplysninger om firmaet i Brønnøysundregisteret.
  • [printicon]
Firma

Kontaktadresse

Kontaktperson

Les og aksepter vilkårGenerelle vilkår for elektroniske tjenester (pdf)

Avtalevilkår for elektroniske betalinger og kontohold (pdf)

Avtalen er i pdf-format og du trenger Acrobat Reader for å åpne den.

Du vil alltid finne gjeldende vilkår for tjenesten på våre nettsider.

 
Ja, jeg har lest og akseptert vilkårene
Brukere

Oppgi brukere

Roller og rettigheter:
  • En Bruker i nettbanken får tildelt rettigheter til kontoer og tjenester av en Administrator i abonnementet.
  • Administrator i nettbanken gis fullmakt til å administrere kontoer og brukere i nettbanken og andre tjenester innenfor dagligbank.
  • En Bestiller i nettbanken gis fullmakt til å åpne kontoer og bestille produkter/tjenester banken tilbyr elektronisk, uten papiravtale og skriftlig signatur.

Legitimering av nye brukere
En bruker må være legitimert i banken før nettbank og/eller kort kan tas i bruk. Dersom dette ikke er gjort fra før, kan signaturskjema leveres i en av bankens filialer ved personlig fremmøte medbragt offentlig godkjent og gyldig legitimasjon. Pass anbefales.
Legitimering av nye brukere
En bruker må være legitimert i banken før nettbank og/eller kort kan tas i bruk. Dersom dette ikke er gjort fra før, kan signaturskjema leveres i en av bankens filialer ved personlig fremmøte medbragt offentlig godkjent og gyldig legitimasjon. Pass anbefales.