Nettbutikk - priser

Prisoversikt

Alle priser er i kroner og eksklusive mva.
  Liten Medium Stor
Etableringspris
Nettbutikk (Trollweb)

1 990

2 990

3 990
Månedspris - Herav:
1 698
1 998
2 998
- Nettbutikk (Trollweb) 1 270 1 570 2 570
- Kort- og fakturabetaling (DIBS) 299 299
299
- Kortinnløsning (Teller) 129 129 129
Transaksjonspriser:
Betaling med kort
- Kortbetaling (DIBS) 1 1 1
- Visa provisjon (Teller) 1% 1% 1%
- Mastercard provisjon (Teller) 1,7% 1,7% 1,7%
Betaling med faktura
- Faktura, administrasjons- gebyr (DIBS) 10 10 10
- Faktura, servicegebyr (DIBS) 2,5% 2,5% 2,5%
Refundering
- Faktura, servicegebyr (DIBS) 2,00 2,00 2,00

Oppgjør og fakturering
Nettbutikkløsningen er en tredjepartsløsning bestående av flere leverandører. Hver leverandør fakturerer separat.
  • Trollweb fakturerer månedsprisen for nettbutikken forskuddsvis for 3 måneder av gangen. Første faktura sendes den 1. i påfølgende måned etter bestilling. Alle priser er eksklusive mva.
  • DIBS fakturerer månedsprisen for betalingsløsningene forskuddsvis for 3 måneder av gangen. Transaksjonskostnader for bruk av kort i nettbutikken faktureres kvartalsvis i etterkant. Omsetning via faktura utbetales hver 7. dag etter at provisjon er fratrukket.
  • Teller utbetaler oppgjør for Visa og Mastercard ukentlig etter at provisjon er fratrukket. Månedsprisen til Teller trekkes fra oppgjøret en gang i måneden.
  • Bring fakturerer to ganger i måneden for varer du har sendt.