2003 og tidligere

Her finner du Tegningsinnbydelse og Låneavtale for alle obligasjonslån utstedt med det tidligere Den norske Bank ASA som låntager etter 01.01.2001 og frem til fusjonen mellom Den norske Bank ASA og Sparebanken NOR i januar 2004.

For obligasjonslån som er forfalt er prospektene fjernet fra denne side.

Tegningsinnbydelse/ Lånebeskrivelse for Låneavtale for
ISIN NO
DnB Aksjeindeksobligasjon Global Titans/Kina Pluss 2004/2007 0010205420
DnB Aksjeindeksobligasjon Global Titans/Kina 2004/2007 0010205412
DnB AIO Global Titans Kina 2003/2006 0010202054
DnB AIO Global Titans/Kina Pluss 2003/2006 0010201718
DnB Aksjeindeksobligasjon Verden Pluss 2003/2007 0010196165
DnB Aksjeindeksobligasjon Verden II 2003/2007 0010196157
Den norske Bank ASA 2003/2013 0010192990
DnB ASA AIO m/løpende rente 2% 03/09 0010180607
DnB Symphony Hedgefond Obligasjon 03/08 001017630.8
DnB Symphony Hedgefond III Obl. 02/07 0010160336
DnB Aksjeindeksobligasjon med løpende rente 3,25%
- Global II 2002/2007
0010144207
DnB All-Stars II Indeksobl. 02/08 0010143290
DnB Symphony Hedgefond obl. II 02/07 0010141310
DnB Aksjeindeksobligasjon Global 02/07 3,25% rente 0010140510
DnB Global Symphony Hedgefond obl. 02/07 0010137714
DnB European All-Stars Indeksobligasjon 02/08 0010137722
DnB Dinvest Indeksobligasjon 02/08 0010130362
DnB All-Stars Indeksobligasjon 02/08 0010130321
DnB Symphony Hedgefond obl 02/07 0010130057
DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/USA 02/07 0010125099
Mustang Symphony Hedgefond II obl. 01/06 0010119704
DnB All-Stars II Indeksobl. 01/07 0010119035
DnB Symphony Hegdefond II obl. 01/06 0010119043
Mustang Symphony Hedgefond obl. 01/06 0010109044
DnB All-Stars Indeksobligasjon 01/07 0010109010
Vedlegg
DnB Symphony Hedgefond obl. 01/06 0010109002
Vedlegg
DnB Aksjeindeksobligasjon Global Titans 01/06 0010108996
Den norske Bank ASA 7,15% obligasjonslån 2001/2011 0010096548
DnB Aksjeindeksobligasjon KapitalSpar 2001/2006 0010096993
DnB Hedgefond II obligasjon 2001/2006
Vedlegg 1 fås ved henvendelse til
0010096712
DNB Markets
Vedlegg 2
DnB Aksjeindeksobligasjon Sektor II 2001/2006 0010096704
DnB Aksjeindeksobligasjon Proff Vekst 2001/2006 0010086986
DnB Aksjeindeksobligasjon Sektor 2001/2007 0010086234
DnB Aksjeindeksobligasjon "Best av" 2001/2007 0010086226
DnB Hedgefond obligasjon 2001/2006
Vedlegg 1 fås ved henvendelse til
0010086218
DNB Markets
Vedlegg 2
DnB Aksjeindeksobligasjon Hjerter Ess 2000/2006 0010074347
Låneavtaler
Norsk Tillitsmann AS skal ivareta obligasjonseierenes interesser i lånets løpetid. Låneavtalen er en del av prospektet. Her finner du låneavtaler for våre obligasjonslån utstedt etter 1. januar 2001. Låneavtaler for tidligere lån kan fås ved henvendelse til DNB Markets.
Kontakt oss
Debt Capital Markets og
Fixed Income Sales

DNB Markets
Telefon: 24 16 90 30
» Send e-post

Vilkår og avtaler