Økonomiske utsikter 1/2013

illustrasjon: forside til halvårsrapporten Økonomiske utsikter 1/2013

(16.01.2013) Verdensøkonomien utviklet seg omtrent som vi forventet i fjor. BNP økte 3,3 prosent, mot 3,9 prosent året før, og de store sjokkene uteble. Ved inngangen til 2013 er det nær stillstand i industrilandene, og brems i de fremvoksende økonomiene.

Men mye usikkerhet er ryddet unna, ikke minst i eurosonen, og vi anslår nå en global vekst på 3½ prosent i år, med 1½ prosent oppgang i industrilandene og 5½ prosent i vekstøkonomiene.
I årene 2014-16 vil ventelig veksten internasjonalt komme opp i 4 prosent, som er relativt høyt i en historisk målestokk.

For industrilandene vil dette likevel ikke være nok til å få ledigheten vesentlig ned, og her vil situasjonen derfor fortsatt være preget av slakk, lav lønns- og prisvekst og lave renter lenge. Først om to år vil rentene begynne å komme litt opp. Selv om risikoen for tilbakeslag er betydelig redusert, vil mange fasetter ved krisen vare ved, og en svakere utvikling kan ikke utelukkes.

I rapporten diskuteres blant annet

 • Globalt: Grunnlaget for tiltakene vekst er lagt
 • USA: Kan overraske positivt i år
 • Eurosonen: Sammenbrudd avverget, men veksten blir blofattig
 • Storbritannia: Ingen tegn til lysning ennå
 • Sverige: Innelandske krefter drar lasset fremover
 • Japan: Nye politiske tiltak gir kun et midlertidig løft
 • Kina: Trendveksten på vei ned
 • Norge: Myk landing med svakere vekstbidrag fra bolig og olje
 • Olje: Pristoppen er nådd, og prisene vil avta gradvis fremover
 • Renter: USA-optimisme til tross, lange renter forblir lave
 • Valuta: Euroen på fremmasj, yen på retrett. Kronen vil holde seg sterk
Last ned

Økonomiske utsikter 1/2013

Web-TV
Se våre seniorøkonomer og analytikere presentere ulike deler av Økonomiske utsikter på web-TV.

Knut A. Magnussen om det store bildet

Ole André Kjennerud om Kina og Japan

Magne Østnor om valutamarkedet

Kjersti Haugland om Norge

 

Våre nye rente- og valutaprognoser

Oversiktsbilde over våre nye prognoser