Økonomiske utsikter 2/2013

illustrasjon: forside til halvårsrapporten Økonomiske utsikter 2/2013

(22.08.2013) Verdensøkonomien har de siste seks årene vært i en nærmest vedvarende krisetilstand. Verst var situasjonen åpenbart vinteren 2008/09, men så sent som i fjor sommer fremsto et nytt sammenbrudd sannsynlig. Vendepunktet kom med ESBs løfte om å gjøre ”alt” for å holde eurosonen sammen, og i år har pilene stort sett pekt riktig vei.

Krisen kommer gradvis på avstand. Men veksten tynges av private og offentlige gjeldsberg, budsjettkutt og svak etterspørsel. Samlet venter vi nå en global vekst på vel 3 prosent i år og 3¾-4 prosent i årene 2014-16. Kapasitetsutnyttingen og prisveksten er fortsatt lav. Pengepolitikken vil forbli ekspansiv. Risikoen for tilbakeslag er fortsatt ganske høy. Vi er mindre bekymret for eurosonen enn før. Til gjengjeld øker faren for en hard landing i Kina.

I rapporten diskuteres blant annet

 • Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet
 • USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år
 • Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen
 • UK: Overrasker positivt
 • Sverige: I motvind fra utlandet
 • Japan: Abenomics gir fornyet optimisme
 • Kina: Veksten avtar mens krisen unngås
 • Norge: Norsk medvind løyer
 • Olje: Venter fortsatt en moderat nedgang i oljeprisen
 • Renter: Lange renter priser inn Feds nedtrapping av obligasjonskjøp
 • Valuta: Pengepolitikk driver utviklingen i valutamarkedet

Våre nye rente- og valutaprognoser

Oversiktsbilde over våre nye prognoser