Hvor mye kan norske boligpriser falle?

Illustrasjon. Boligmarkedet

(11.12.2013) Det butter i boligmarkedet. Er dette begynnelsen på en periode med et større og/eller langvarig boligprisfall, eller vil norske boligpriser fortsatt holde seg oppe?

Til å belyse dette inviterte vi forsker Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå. Cappelen var forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå 1999-2009, og er Norges fremste innen norsk makromodellering og konjunkturanalyse.

Cappelen presenterte hovedtrekkene i Statistisk sentralbyrås siste makroøkonomiske anslag for norsk økonomi. Deretter gikk han nærmere inn på Statistisk sentralbyrås modellering av det norske boligmarkedet, og diskuterte utviklingen i de viktigste driverne i boligmarkedet historisk, og fremover. Han drøftet også hvordan endringer i driverne påvirker boligprisene.

Se opptaket av foredraget

Last ned presentasjonen til Ådne Cappelen