Nytt fra DNB Markets

Reviderte makroanslag fra DNB Markets

forside reviderte makroanslag

(07.05.2014) Både utenlands og her hjemme går den økonomiske utviklingen omtrent som vi ventet ved inngangen til året. Derfor er også anslagsrevisjonene våre denne gangen små.

Verdensøkonomien ventes å vokse med 3,5% i år og 3,7% neste år. For inneværende år er dette en tidel lavere enn antatt i januar. Industrilandene ventes å vokse med 1,9% i år og 2,0% neste år. For inneværende år er dette 0,3 pp lavere enn antatt i januar, og hovedårsaken er den skuffende lave veksten i USA ved inngangen til året som følge av det kalde vinterværet. I motsatt retning trekker oppjusteringer av BNP-veksten i Storbritannia og Sverige, begge deler som følge av overraskende sterk vekst det siste halvåret.
 
I vekstøkonomiene jekker vi vekstanslagene ned for Russland, som følge av krisen i Ukraina. I år venter vi nullvekst, neste år beskjedne 1,5% vekst, begge deler en god del lavere enn antatt i januar.
 
Norsk økonomi utvikler seg godt på linje med hva vi ventet ved inngangen til året, og vi beholder derfor anslaget om 2,0% vekst i år og 1,8% vekst i 2015. Det viktigste unntaket er boligprisanslaget, som jekkes opp fra en antatt nedgang i år på 4%, til en oppgang på 1%. For 2015 og 2016 opprettholder vi vårt syn om noe lavere boligpriser.
 
Med små endringer i makrobildet gjør vi heller ikke store endringer i prognosene våre for renter og valutakurser. Men sterkere vekst i Storbritannia tilsier raskere tilstramning i økonomien, og dermed sterkere renteoppgang enn tidligere antatt.

I rapporten diskuteres blant annet

  • Globalt: Veksten på vei opp, løftet av industrilandene
  • USA: Svak start på året , men god fart i forbruket
  • ØMU: Oppsving i rute, utfordringer gjenstår. ESB klar til handling
  • UK: Veksten tiltar og ledigheten faller
  • Sverige: Deflasjon og boligpriser hodepiner for Riksbanken
  • Japan: Veksten bremser opp
  • Kina: Ubalansert, men unngår en “hard landing”
  • Norge: Moderate vekstutsikter
  • Valuta: Venter gradvis sterkere krone