Sikring av aksjeporteføljen

Å redusere risikoen i en aksjeportefølje foregår vanligvis ved å selge aksjer. Bruk av sikringsinstrumenter kan være et alternativ for investorer som for en periode ønsker å redusere eller eliminere nedsiderisikoen på sin eksisterende aksjeportefølje uten å selge seg ned eller ut av eksisterende posisjoner.

Når sikringsinstrumentet (PUT) benyttes med formål om å sikre en eksisterende aksjeportefølje må resultatet av aksjeporteføljen og sikringen vurderes samlet. Ved en eventuell negativ utvikling i aksjeporteføljen vil investor kunne oppnå utbetaling fra sikringsinstrumentet. Dersom aksjeporteføljen har steget i verdi i perioden vil investor ha positiv avkastning på aksjeporteføljen, mens investeringen i sikringsinstrumentet vil være tapt i sin helhet.

Utvikling i underliggende marked og salgsopsjon samt resultat av å kombinere dem

Graf som viser at verdien av en put opsjon blir null i et stigende marked


Hvor velegnet slike instrumenter er til sikring av en eksisterende portefølje er avhengig av hvilke aksjer man har i sin portefølje og hvordan disse aksjene beveger seg i forhold til sikringsinstrumentets underliggende (ofte en indeks, som for eksempel OBX-indeksen).

Valg av strategi ved å redusere andelen aksjer i investeringsporteføljen eller å inngå sikringsforretninger er et valg som den enkelte investor selv må ta stilling til basert på vurdering av egen portefølje og investeringsmål, herunder vilje og evne til å ta risiko.

Alternative sikringsinstrumenter for en diversifisert norsk aksjeportefølje:Børsnoterte warrants
Markedswarrant OBX Sikring
Handel
Aksjehandel på internett
Brosjyre med tegningsblankett
Risiko
Høy risiko som selvstendig instrument
Høy risiko som selvstendig instrument
Likviditet
Børsnotert - løpende likviditet
Unotert - pris på forespørsel, indikative priser publiseres daglig
Eksponering
OBX og en rekke enkeltaksjer
(både PUT og CALL) på forskjellige strikenivåer og løpetider
PUT OBX med løpetid på 6 måneder med strike lik OBX-nivå 17. september 2014
Tegningsperiode
Ingen, løpende handel
Tegningsperiode 3-12. september 2014
Passer best for
Kortsiktig trading, eksponering over en kortere periode
Hold til forfall, eksponering over en lengre periode
  Vi har lansert mange nye warrants Les mer og bestill OBX Sikring

Kontakt Aksjehandel/-analyse
Aksjehandel
915 08940
Åpningstid:
Hverdager 07.30 - 22.10

DNB Markets

Vilkår og avtaler