Omfattende økning i utvalget av børsnoterte warrants

Vi noterer 9. desember et bredt spekter av nye børsnoterte warrants

Det noteres totalt 202 nye produkter denne dagen, og det totale utvalget kommer dermed opp i 361 produkter (hvorav 87 forfaller nå i desember). Sortimentet av selskaper, løpetider og strikenivåer vil etter dette være mer omfattende enn noen gang tidligere. Det kan handles i følgende selskaper og indekser:

Aker Solutions
BW LPG
Det Norske Oljeselskap
DNO
Fred Olsen Energy
Gjensidige Forsikring
Marine Harvest
Norwegian Air Shuttle
Norsk Hydro
Norske Skog
Opera
Orkla
PGS
RCL
REC Silicon
Schibsted
Seadrill
Storebrand
Statoil
Subsea 7
Telenor
TGS
Yara
OBX-indeksen

Dersom du har et klart positivt eller negativt syn på en aksje eller indeks og ønsker stor eksponering i markedet i forhold til kapitalinnsatsen, er warrants instrumenter du bør se nærmere på. Dette gir deg mulighet til å få en høy avkastning på din investering også ved en moderat prisendring i underliggende aksje eller indeks. Risikoen ved å handle warrants er høy, men til tross for høy gearing kan man aldri tape mer enn investeringen. Siden børsnoterte warrants gjerne har en lav spread, dvs at det er en liten forskjell mellom kjøps- og salgskurs, er de velegnet for å ta kortsiktige posisjoner og drive kortsiktig trading.

Warrants kan du også bruke til å ta et mer langsiktig veddemål mot om aksjekursen skal over eller under en gitt kurs (strike) på en gitt dato (bortfallsdato). For kjøpswarrants (call-warrants) er det slik at dersom aksjens sluttverdi er over strike-verdien på bortfallsdagen, får du utbetalt forskjellen mellom aksjens sluttverdi og strike-verdien, multiplisert med en multiplikator, mens dersom aksjens sluttverdi havner under strike-verdien er investeringen tapt. For salgswarrants (put-warrants) er det motsatt, der må aksjen havne under en gitt strike-verdi på bortfallsdagen for at du skal få utbetalt forskjellen mellom aksjens sluttverdi og strike-verdien, multiplisert med en multiplikator. Dersom aksjens sluttverdi havner over strike-verdien i en salgswarrant er investeringen tapt. Aksjens sluttverdi regnes som et gjennomsnitt av sluttkurs til aksjen de siste 10 handelsdagene til warranten.

Selv om warranten har en gitt forfallsdato kan den omsettes underveis på samme måte som aksje. Prisen vil reflektere utviklingen i aksjekursen underveis, i tillegg vil endring i volatilitetsforventninger, dividendeforventninger og rente kunne påvirke prisen.

Dividende og andre selskapshendelser i våre børsnoterte warrants vil fremover justeres på følgende måte: For warrants der det finnes børsnoterte derivater i det underliggende selskapet (på noteringstidspunktet til børswarranten) vil DNB Markets følge Oslo Børs sine justeringsregler. For alle andre underliggende selskaper vil DNB Markets justere strike og multiplier i alle warrants fullt ut for enhver dividende og annen selskapshendelse. Dersom det ikke finnes noen åpen balanse i noen av warrantene på et underliggende selskap på justeringstidspunktet, vil DNB Markets likevel ikke foreta noen justering.

DNB Markets ønsker å gjøre opsjonshandel tilgjengelig for flere kunder enn de som handler på clearingkonto i det standardiserte derivatmarkedet. Børsnoterte warrants er opsjoner som er listet som verdipapirer og som enkelt kan handles direkte i aksjehandelsløsningen i nettbanken. DNB Markets er market maker i warrantene og sørger for et likvid marked for handel gjennom hele warrantenes løpetid.


Les mer om alle aspekter rundt warrants og DNBs andre tradingprodukter

Kontakt Aksjehandel/-analyse
Aksjehandel
915 08940
Åpningstid:
Hverdager 07.30 - 22.10

DNB Markets

Vilkår og avtaler