Rullering av Brent oljekontrakter og konsekvenser for olje-ETN-er utstedt av DNB

(20.01.2015) Det er i øyeblikket en uvanlig sterk contango/stigning i forwardkurven for Brent-kontrakter, noe som betyr at olje med levering langt frem i tid prises relativt mye dyrere enn olje med levering nært frem i tid. Dette har konsekvenser for prisutviklingen i våre Brent-ETN-er som man bør være klar over.

DNB tilbyr i per dag 3 ETN-produkter knyttet til utviklingen i oljeprisen (Brent olje).

  • BRENT DNM gir samme daglige avkastning som den til enhver tid underliggende oljekontrakten
  • BULL BRENT DNM gir dobbelt så høy daglig avkastning som den underliggende oljekontrakten
  • BEAR BRENT DNM gir en dobbelt så høy daglig avkastning som den underliggende oljekontrakten, men med motsatt fortegn.
 
En gang i måneden byttes underliggende oljekontrakt i Brent-ETN-ene. For eksempel ble februar-kontrakten byttet ut med mars-kontrakten 8. januar.

Dersom den kontrakten man bytter til er priset høyere enn den man bytter fra, vil ikke byttet i seg selv gi noen effekt på prisen for Brent-ETN-ene. BRENT DNM og BULL BRENT DNM stiger ikke og BEAR BRENT DNM faller ikke i verdi som følge av skifte av underliggende kontrakt selv om den nye kontrakten er verdt mer enn den gamle.

Det innebærer at over tid (gitt uendret valutakurs) vil produktene gi nullavkastning dersom prisutviklingen i frontkontrakten i olje følger forwardkurven eksakt.

Se oljeanalytiker Torbjørn Kjus forklare dette i video til venstre
Dersom man ønsker å investere i olje gjennom ETN, bør man være mer positiv til oljeprisutviklingen enn hva som allerede ligger innbakt i forwardkurven dersom man skal benytte BRENT DNM og BULL BRENT DNM.

Dersom man tror at oljeprisen skal falle eller stige mindre enn forwardkurven vil BEAR BRENT DNM kunne være et aktuelt produkt. I tillegg er det verdt å nevne at BRENT DNM er det produktet som egner seg best for lengre plasseringer grunnet daglig rebalansering i BULL BRENT DNM og BEAR BRENT DNM.

Mer om rebalansering og effekt på avkastningen finnes her

Valutaeffekt
I tillegg til dette må man være klar over valutaeffekt når man investerer i disse produktene. Produktene er notert i NOK, mens underliggende oljekontrakt handles i USD. Det innebærer at man er long USD (uten gearing) uansett om man er investert i BRENT DNM, BULL BRENT DNM eller BEAR BRENT DNM, noe som innebærer at alle produktene styrker seg i verdi dersom oljeprisen er uforandret og USDNOK stiger (USD styrker seg). Tilsvarende vil alle produkter synke i verdi om USDNOK faller (NOK styrker seg) og oljeprisen er uforandret.

Mer informasjon om forhold man bør være særlig klar over ved investering i råvare-ETN-er finnes her