Nytt påfyll med børsnoterte warrants

Vi noterte 7. april et rikholdig utvalg av nye børsnoterte warrants, totalt 183 nye produkter på 24 underliggende selskaper + OBX-indeksen.

Nyheten denne gang er at det for første gang tilbys warrants med Frontline som underliggende eksponering. Det kan handles i følgende selskaper og indekser:
 
Aker Solutions
BW LPG
Det Norske Oljeselskap
DNO
Fred Olsen Energy
Frontline
Gjensidige Forsikring
Golden Ocean
Marine Harvest
Norwegian Air Shuttle
Norsk Hydro
Nordic Semiconductor
Orkla
PGS
REC Silicon
Schibsted A
Storebrand
Statoil
Subsea 7
Telenor
TGS
Yara
XXL

OBX-indeksen
NB! Merk at multiplikatoren (warrants pr underliggende) for REC er 1 og ikke 10 på alle warrants. For alle andre warrants er warrants pr underliggende 10.

Dersom du har et klart positivt eller negativt syn på en aksje eller indeks og ønsker stor eksponering i markedet i forhold til kapitalinnsatsen, er warrants instrumenter du bør se nærmere på. Dette gir deg mulighet til å få en høy avkastning på din investering også ved en moderat prisendring i underliggende aksje eller indeks. Risikoen ved å handle warrants er høy, men man kan aldri tape mer enn investeringen. Siden børsnoterte warrants gjerne har en lav spread, dvs at det er en liten forskjell mellom kjøps- og salgskurs, er de velegnet for å ta kortsiktige posisjoner og drive kortsiktig trading.

Warrants kan du også bruke til å ta et mer langsiktig veddemål mot om aksjekursen skal over eller under en gitt kurs (strike) på en gitt dato (bortfallsdato). For kjøpswarrants (call-warrants) er det slik at dersom aksjens sluttverdi er over strike-verdien på bortfallsdagen, får du utbetalt forskjellen mellom aksjens sluttverdi og strike-verdien, multiplisert med en multiplikator, mens dersom aksjens sluttverdi havner under strike-verdien er investeringen tapt. For salgswarrants (put-warrants) er det motsatt, der må aksjen havne under en gitt strike-verdi på bortfallsdagen for at du skal få utbetalt forskjellen mellom aksjens sluttverdi og strike-verdien, multiplisert med en multiplikator. Dersom aksjens sluttverdi havner over strike-verdien i en salgswarrant er investeringen tapt. Aksjens sluttverdi regnes som et gjennomsnitt av sluttkurs til aksjen de siste 10 handelsdagene til warranten.

Selv om warranten har en gitt forfallsdato kan den omsettes underveis på samme måte som aksje. Prisen vil reflektere utviklingen i aksjekursen underveis, i tillegg vil endring i volatilitetsforventninger, dividendeforventninger og rente kunne påvirke prisen.

DNB Markets ønsker å gjøre opsjonshandel tilgjengelig for flere kunder enn de som handler på clearingkonto i det standardiserte derivatmarkedet. Børsnoterte warrants er opsjoner som er listet som verdipapirer og som enkelt kan handles direkte i aksjehandelsløsningen i nettbanken. DNB Markets er market maker i warrantene og sørger for et likvid marked for handel gjennom hele warrantenes løpetid.

Les mer om alle aspekter rundt warrants og DNBs andre tradingprodukter
Kontakt Aksjehandel/-analyse
Aksjehandel
915 08940
Åpningstid:
Hverdager 07.30 - 22.10

DNB Markets

Vilkår og avtaler