Viktig om etablering av Legal Entity Identifier (LEI) i løpet av 2017

aksjer
I forbindelse med nytt EU-regelverk er det krav til alle som har juridiske enheter om å etablere et LEI-nummer for å kunne handle noterte verdipapirer.

Om LEI-nummer

Handler du i derivater må LEI-nummer være registrert før 1. november. For handel i andre verdipapirer er fristen 3. januar 2018. Du trenger ikke etablere LEI-nummer om du er privatperson eller om du kun handler i fond.

Er du kunde i DNB Markets kan du lese mer om European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) og LEI her.

LEI-nummer kan sammenlignes med et internasjonalt organisasjonsnummer, koden er 20-sifret og består av både tall og bokstaver. Ved innføring av LEI-nummer vil det være mulig for tilsynsmyndighetene i EU/EØS området å identifisere investorer som handler i verdipapirer.

Ditt foretak velger selv leverandør av LEI-nummer, men NordLEI er den eneste nordiske leverandøren av LEI.
Er du usikker på om du allerede har et LEI-nummer, kan du søke etter ditt selskap her gleif.org.

En juridisk person trenger kun et LEI nummer som kan registreres hos alle banker og verdipapirforetak man benytter.

Vær oppmerksom på at du selv må fornye LEI-nummeret årlig.

Har du et LEI-nummer kan du registrere den her, eller sende LEI nummer på e-post til DNB Markets lei@dnb.no