Nye kalkulasjonsregler for ETN-er utstedt av DNB

Fra og med den 12. august 2015 gjøres det endringer i kalkulasjonsreglene for ETN-er utstedt av DNB med aksjer og aksjeindekser som underliggende. Endringene innebærer at BEAR-produkter generelt vil bli dyrere å holde over tid enn tidligere, mens lavt gearede BULL-produkter generelt blir billigere. Endringene gjøres for at kostnadsstrukturen skal samsvare bedre med faktiske kostnader knyttet til de ulike produktene.

Endringene vil bestå av to elementer:
  • Rentemargin vil heretter beregnes i forhold til kapitalbruk istedenfor som et fast fratrekk uavhengig av gearing, samtidig reduseres satsen fra 1.00% p.a. til 0.40% p.a.. Dette innebærer at for et BULL x2 produkt vil rentemarginen heretter beregnes en gang, for et BULL x3 produkt 2 ganger og for et BULL x4 produkt 3 ganger. På samme måte vil rentemarginen for et BEAR x1 produkt heretter beregnes 2 ganger, for et BEAR x2 produkt 3 ganger, for et BEAR x3 produkt 4 ganger og for et BEAR x4 produkt 5 ganger. Dette for at det skal bli bedre samsvar mellom marginen og hvor mye kapital som lånes eller plasseres.
  • Det innføres en lånekostkomponent for alle BEAR-produkter. Denne komponenten skal reflektere innlånskostnaden av aktuell aksje/indeks, settes individuelt for hver underliggende (initielt mellom 0.25% p.a. og 2.00% p.a.) og kan videre bli endret på månedlig basis. Satsen beregnes i forhold til hvor mange ganger aksjene må lånes inn, dvs 1 gang for BEAR x1 produkter, 2 ganger for BEAR x2 produkter, 3 ganger for BEAR x3 produkter og 4 ganger for BEAR x4 produkter.

Beregningsreglene for råvarebaserte ETN-produkter vil være som før, da disse er basert på terminkontrakter og ikke krever bruk av kapital eller innlån av aktiva på samme måte.