Nytt fra DNB Markets

Økonomiske utsikter 1/2014

illustrasjon: forside til halvårsrapporten Økonomiske utsikter 1/2014

(15.01.2014) Den globale økonomien vokste i fjor med (i overkant av 3 prosent), nesten ½ prosentenhet svakere enn vi regnet med ved inngangen til året.

Blant annet skuffet veksten i USA, eurosonen, India og Russland. Samtidig vokste land som Storbritannia og Japan mer enn vi hadde ventet.

Mye av skuffelsen er historie. I annet halvår i fjor hadde veksten både i industrilandene og vekstøkonomiene kommet seg opp i det vi tror er normal marsjfart, henholdsvis på 2 og i overkant av 5 prosent. Vi tror veksttakten vil holde seg rundt disse nivåene også i år. På den ene side er det naturlig å vente et bredere oppsving i privat etterspørsel i industrilandene, på den annen side vil høy gjeld, budsjettkutt og ledig kapasitet fortsatt tynge veksten i industrilandene.

I vekstøkonomiene motsvares noe lavere vekst i Kina av et forsiktig oppsving i de øvrige BRIC-landene. USAs sentralbank har så vidt begynt å lette trykket på gasspedalen, men verken den eller øvrige vestlige sentralbanker vil heve renten før tidligst neste år. Dermed vil også de lange rentene forbli på dagens lave nivåer ut året.

I rapporten diskuteres blant annet

 • Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart
 • USA: Sterkere og mer solid oppsving
 • Eurosonen: Tenner på flere sylindre
 • Storbritannia: Overrasket positivt i fjor - kan skuffe i år
 • Sverige: Forbrukerne drar lasset, men får hjelp fra utlandet
 • Japan: Budsjettkutt demper veksten
 • Kina: Fortsatt solid utvikling, ment tempoet avtar
 • Norge: Oljeboom på hell gir tre nye år med vekst under pari
 • Olje: Gradvis lavere oljepris
 • Renter: Fortsatt lenge til rentene heves i Europa
 • Valuta: Euroens glansdager på hell. Kronen vil snu

Våre nye rente- og valutaprognoser

Oversiktsbilde over våre nye prognoser