Nå gjør vi investeringer i råvarer enklere

Bil formet som en sky som slipper ut Co2

Vi lanserer 18 nye børshandlede råvareprodukter (ETN) med eksponering mot aluminium, kobber, sølv, naturgass, sink og CO2-sertifikater.

Råvarer handles over hele verden og er spennende investeringsalternativer. De kan blant annet brukes til spekulasjon, langsiktig investering, som en sikring mot inflasjon eller til å redusere risikoen i din portefølje.

Historisk har investeringer i råvarer vært forbeholdt profesjonelle og kapitalsterke investorer. Fremveksten av nye børshandlede produkter de siste årene har endret på dette. Nå gjør vi investeringer i råvarer enda mer tilgjengelig for småsparerne. De nye produktene handles like enkelt som aksjer, via internett eller megler, og gir deg muligheten til å posisjonere deg for et stigende og fallende marked.

Mini-guide til DNBs børshandlede råvareprodukter

  Viktigste drivere for prisutviklingen Viktigste grunner til å investere i råvaren Hvilke aktører handler?  Utvalgte aksjer med råvare-eksponering (Ticker) Egnet for langsiktig investering (Ticker) Egnet for trading (Ticker)
Energi

Olje Reserve produksjonskapasitet, lagernivå, USD, finansielt klima, geopolitiske nyheter  Hedge fremtidig kontantstrøm, spekulere, glatte ut skjev priseksponering, investere Oljeselskaper, Tradingselskaper, Hedge Funds, Indeksforvaltere, Banker STL, RDSA, EXXON, CVX BRENT DNM BULL BRENT DNM BEAR BRENT DNM
Naturgass NY! Temperatur prognoser, lagernivå, geopolitikk, sparkspread Låse inn fremtidsprisen (Hedge), spekulere, risikohåndtering av kontrakter Industriselskaper, Energiprodusenter, Banker, Tradere, Hedge Fond CHK NATGAS DNM BULL NATGAS DNM BEAR NATGAS DNM
Elkraft Hydrologisk balanse, Nedbørsprognoser, CO2 prisen, EUR kursen, Tysk kraftpris, Kjernereaktor nedetid Hedge fremtidig cashflow, spekulere, optimalisere innkjøpspris Kraftprodusenter, Kraft distributører, Uavhengige Tradere, Forvaltningsselskaper HNA, FUM, VATT, E.ON EL DNM BULL EL DNM    BEAR EL DNM
Utslippsretter

CO2 NY! Kvote balansen (over/underskudd), Kullprisen, Klimapolitikk, Industriell aktivitet Oppfylle kvotekravet, Realisere penger for gratis tildelte kvoter, spekulere Industriselskaper, Energiprodusenter Banker, Uavhengige Tradere   CO2 DNM BEAR CO2 DNM BULL CO2 DNM
Edelmetaller

Gull Forventet Inflasjon, Pengemengde, spekulasjon Spekulere, Hedge mot inflasjon Banker, Tradere, Hedge Fond, Sentralbanker, Privatpersoner GOLD, IMG, NEM, HAR, ANG GULL DNM BULL GULL DNM BEAR GULL DNM
Sølv NY! Industriell etterspørsel, produksjonstilbud, investeringsetterspørsel fra ETF, Gullprisen Spekulere, Hedge Banker, Tradere, Hedge Fond, Privatpersoner SLW, PAAS SOLV DNM BULL SOLV DNM BEAR SOLV DNM
Industrielle metaller            
Aluminium NY! Industriell etterspørsel, Produksjonskapasitet, globalt varelager, køtid for å ta ut av LME lager, kraftprisen Spekulere, sikre fremtidig pris (Hedge) Industrielle aktører, Produsenter/Gruveselskaper, Banker, Tradere NHY, ALCOA, AWC ALU DNM BULL ALU DNM BEAR ALU DNM
Kobber NY! Industriell etterspørsel, globalt varelager, køtid for å ta ut av LME lager, GDP Spekulere, Ledende indikator på økonomisk utvikling (GDP), Investere Industrielle aktører, gruveselskaper, Banker, Tradere ANTO, VALE, FCX, BHP KOBBER DNM BULL KOBBER DNM BEAR KOBBER DNM
Sink NY! Industriell etterspørsel, globalt varelager, køtid for å ta ut av LME lager, GDP Spekulere, Sikre fremtidig pris (Hedge) Industrielle aktører, produsenter og gruveselskaper, Banker, Tradere TCK, FCX SINK DNM BULL SINK DNM BEAR SINK DNM

Det er risiko knyttet til investering i ETN-er. Vi anbefaler at du setter deg godt inn i dette før du investerer.

Mer om børsnoterte produkter

  • ETN (Exchange Traded Notes) er et instrument hvor verdien er knyttet til utviklingen i et underliggende marked. Markedet som du investerer i kan for eksempel reflekteres gjennom et utvalg av aksjer, gjennom en eller flere indekser eller gjennom priser på råvarer. I tillegg kan du med ETN-er få mulighet for å følge markeder det ellers kan være vanskelig å få tilgang til.
  • ETN-er gjeldsinstrumenter som er utstedt med sikkerhet i balansen til utstederen. Det betyr i praksis at i tillegg til markedsrisikoen som alltid er forbundet med å investere i et verdipapir, har man når man kjøper en ETN også kredittrisiko mot utstederen.
  • DNB tilbyr ETN-er med forskjellige typer eksponering. En Tracker følger utviklingen til en underliggende aksje/indeks/råvare og passer for både langsiktig sparing og kortsiktig trading. Bull og Bear gir en gearet eksponering mot markedet og lar deg posisjonere deg for opp- eller nedgang i underliggende.En investering i børshandlede råvareprodukter kan medføre høy risiko. Les mer i grunnprospektet og Endelige vilkår for hvert enkelt produkt. Se også vår opplæringsside for Bull & Bear produktene