Amerikansk renteoppgang i et hav av nullrenter

Filmklapper (Clapperboard)

(13.01.2016) Fed hevet styringsrenten i desember etter syv år med nullrente. Vi venter ytterligere 10 hevinger i løpet av de to kommende årene før toppen nås.

Vi forventer dette til tross for at både ECB og BoJ fortsetter med nullrentepolitikk og QE. Renten vil heves fordi arbeidsmarkedet strammer seg til, noe som gir økende lønns- og prisvekst. Fed har et inflasjonsmål på 2% og vil heve for å bremse utviklingen i arbeidsmarkedet. Vi tror de lykkes, men at det vil føre til en mild oppbremsing av økonomien i 2018/19. Hevingene vil trolig gi ytterligere noe styrking av dollaren på kort sikt.