Markedsuro og yen

Filmklapper (Clapperboard)

(21.01.2016) Markedene har startet året svært urolig, ledet av bekymringer knyttet til utviklingen i kina og lavere oljepriser

Dette har gitt fall på børsene og lavere renter. I lys av lavere oljepris og markedsuro har den norske kronen klart seg bra. Usikkerhet har styrket yenen, som gjerne anses som en trygg havn i valutamarkedet. Vi tror dette er midlertidig og at forskjeller i pengepolitikk vil svekke valutakursen igjen, når markedsuroen har lagt seg.

For mer om markedsuro og yen, se vår web-TV sending