Amerikanske bekymringer

Filmklapper (Clapperboard)

(21.01.2016) Finansmarkedene er urolige, men fall i aksjekurser og renter. Kan bekymringene forklares med svakere utviklingen i de fundamentale forholdene i økonomien?

Tallene viser svakere vekst, men mye tyder på at dette er midlertidig. Likevel vil Fed trolig utsette neste renteheving inntil veksten tar seg opp igjen og uroen avtar.