Rentekutt fra Riksbanken ventet på torsdag

Filmklapper (Clapperboard)

(08.02.2016) Riksbanken foretok ingen endringer i pengepolitikken på rentemøtet i desember. Referatet fra møtet har imidlertid vist at sentralbanken fryktet at inflasjonen ikke skulle ta seg opp som ventet og at ytterligere stimulanser hadde blitt diskutert. Etter møtet styrket den svenske kronen seg, og inflasjonsbekymringene tiltok

I januar fikk sentralbanksjefen mandat til å intervenere i valutamarkedet, om nødvendig. Det er tydelig viktig for Riksbanken at den svenske kronen skal holde seg svak.

Siden desember synes den økonomiske utviklingen å være sterk, mens inflasjonen (KPIF) har avtatt og vært lavere enn sentralbanken så for seg. Kronen er sterkere enn hva sentralbanken ventet, noe som indikerer nedsiderisiko på inflasjonsutsiktene. I tillegg har året startet med betydelig uro i finansmarkedene og bekymringer knyttet til globale vekstutsikter. Dette har gitt utslag i fall på aksjemarkeder og lavere oljepriser. Utviklingen påvirker sentralbankene og utsiktene for pengepolitikken. BoJ har kuttet renten, ECB har signalisert at ytterligere lettelser kan komme og renteforventningene i USA og UK har falt betydelig. Dette er forhold som trekker i retning av mer ekspansiv politikk også i Sverige. Både vi og konsensus venter at renten kuttes med 10 basispunkter på møtet førstkommende torsdag. Styringsrenten vil med det komme ned til lave -0,45 prosent.

I sendingen forklarer jeg nærmere hvorfor vi venter et rentekutt fra Riksbanken på torsdag.