Brexit

Filmklapper (Clapperboard)

(08.02.2016) Britene går antakelig til urnene allerede i juni i år for å bestemme om de vil forbli medlemmer av EU eller velge å gå ut av unionen. Grunnlaget for avstemningen vil være en ny avtale som etter planen skal godkjennes av EUs toppmøtet senere i februar og deretter av det britiske parlamentet.

Meningsmålingene viser nå dødt løp, men vi tror det vil gå i retning av et relativt klart flertall for å bli værende i unionen. Uansett vil det kunne bli betydelig usikkerhet fremover, noe som vil kunne innebære økt volatilitet og muligens svekke pundet ytterligere. Om britene velger å gå ut, vil det kunne få betydelige konsekvenser både for britisk økonomi og for rest-EU.