Svake arbeidstall fra USA. Hva skyldes det?

Filmklapper (Clapperboard)

(06.06.2016) Fredagens arbeidstall var uventet svake. Skyldes det tilfeldigheter eller svekkelse av økonomien?

I dagens sending argumenterer vi for at de svake tallene i stor grad kan forklares ved svekket aktivitet innen tjenesteyting (målt ved ISM), fall i antall midlertidige jobber og Verizon-streiken. Ser vi bort fra streiken betyr det at aktiviteten kan ha bremset betydelig opp i mai. På den annen side ser det ut som om veksten i økonomien er i ferd med å ta seg opp, skal vi tro Atlanta Feds estimat på 2,5% vekst i andre kvartal. Fed vil uansett måtte se an utviklingen og heving 15. juni er nå helt utelukket. Sentralbanksjef Yellen vil kunne gi nye signaler om renteutviklingen i sin tale i kveld.