Svak amerikansk produktivitetsvekst

Filmklapper (Clapperboard)

(06.10.2016) Amerikansk produktivitetsvekst har vært uvanlig svak de senere årene.

Dette skyldes dels mindre fart i investeringene som har gitt nedgang i kapital per arbeider, men også en svakere utvikling i teknologi og innovasjon, målt ved total faktorproduktivitet (TFP). Årsakene kan være flere, bl.a. at det tar tid før ny teknologi slår gjennom eller at den nye teknologien (f.eks. robotisering) betyr mindre enn tidligere innovasjoner. Det ser også ut til at det er mindre dynamikk i det amerikanske næringslivet. Konsekvensene vil bli lavere vekst fremover og dermed en lavere langsiktig nøytral rente. På kort sikt kan likevel svak produktivitet gi ytterligere nedgang i ledigheten og behov for høyere renter.