Ingen renteheving fra Fed denne gang

Filmklapper (Clapperboard)

(13.06.2016) I sendingen forklarer vi hvorfor vi tror renten holdes i ro.

Fed avholder rentemøte tirsdag og onsdag denne uken. Vi tror renten holdes i ro, og at det heller ikke kommer noen klare indikasjoner om renteoppgang i juli. I tillegg ser vi nærmere på hva som kan ventes av justeringer i Feds makro- og renteprogonoser.