SNB vil videreføre gjeldende pengepolitikk

Filmklapper (Clapperboard)

(14.06.2016) Sveitsisk økonomi preges fortsatt av sentralbankens beslutning om å fjerne gulvet for EURCHF i fjor. Veksten er svak og inflasjonen negativ. Men det er tegn til økt optimisme i næringslivet og prisveksten har tatt seg raskere opp enn ventet.

Sentralbanken vil derfor trolig revidere sine inflasjonsanslag opp. For at den positive inflasjonsutviklingen skal fortsette, vil sentralbanken fortsatt være svært opptatt av valutakursutviklingen. I det siste har vi sett at uro i finansmarkedene tilknyttet britenes forestående EU avstemming, på ny har gitt økt etterspørsel etter franc. Og dersom britene stemmer Nei til EU neste uke, kan appresieringspresset på francen tilta. I et slikt scenario kan sentralbanken bli tvunget til å komme med ytterligere pengepolitiske tiltak. På møtet sentralbanken har denne uken, tror vi de imidlertid vil avvente situasjonen. Det vil si at de vil la styringsrenten forbli på lave -0,75 prosent og fortsette å intervenere i valutamarkedet, ved behov for å påvirke valutakursutviklingen.