Kronen ved en Brexit

Filmklapper (Clapperboard)

(15.06.2016) Om en uke går britene til valgurnene for å stemme over sin tilknytning til EU. Blir det flertall for utmelding, vil ventelig britiske pund svekke seg. Men hva skjer med den norske kronen?

Vi tror kronen vil svekke seg, og ser flere grunner til det. Veksten her hjemme til rammes av svakere vekst i Storbritannia og EU. En Brexit vil bety at vi står foran en periode med lavere risikovilje, og den norske kronen er fortsatt en risikosensitiv valuta. Vi er dessuten i ferd med å gå inn i sommermånedene, og de er fra før av preget av lav omsetning og svak likviditet. Et svakere risikosentiment vil også gi flukt til trygge havner som amerikanske dollar. Sammen med noe lavere etterspørselsvekst, vil det treffe oljeprisen på kort sikt. Svakere vekst og dermed utsikter til lavere inflasjon, betyr at sentralbankene i Europa vil gi (enda) mer gass. En kronesvekkelse vil gi Norges Bank noe tid til å se an situasjonen, men en Brexit kan godt være sjokket som kan gi negative renter her hjemme også.

Utfallet av folkeavstemningen er et enten/eller. Markedene priser for øyeblikket et sannsynlighetsvektet utfall, hvilket betyr at vi må vente markedsbevegelser uavhengig av utfallet. Vi mener det er på høy tid å sikre eksponering mot britiske pund gjennom terminer. Dollaren på sin side er valutaen som kan tjene på begge utfall. Enten som en konsekvens av flukt til trygge havner, eller fordi renteforventningene i USA trolig vil stige om Brexit unngås.