Fed senket renteforventningene

Filmklapper (Clapperboard)

(16.06.2016) Fed holdt som ventet renten uendret i går, men senket sine renteforventninger betydelig.

Nedjusteringen av rentebanen kan vanskelig begrunnes i svakere makroutsikter, siden makroprognosene til Fed var så å si uendret. Yellens forklaring var at den nøytrale renten er lav og at man er mer skeptisk til at den vil komme opp igjen. Dette synes ikke konsistent med at den langsiktige veksten ble holdt uendret på 2%. Vi venter fortsatt heving i juli, men gårsdagens møte trekker i retning av at neste heving heller vil komme i september.