Forhåndsomtale av Norges Banks rentemøte i juni

Filmklapper (Clapperboard)

(17.06.2016) Rentebeslutning, samt pengepolitisk rapport med rentebaner, publiseres kl 10 på torsdag neste uke, samme dag som avstemningen i Storbritannia

I rentebanen fra mars lå det inne en sannsynlighet på om lag 30 prosent for rentekutt i juni og at renten i alle fall ble senket i løpet av høsten. Siden mars er utviklingen i store trekk som ventet. Men vurderingene av de enkelte faktorene som vanligvis påvirker rentebanen, er enten nøytrale eller på nedsiden. På den annen side tilsier risikovurderinger at renten bør holdes i ro.

Samlet sett peker dette i retning av at Norges Bank er ganske fornøyd med den banen den har. Ved ikke å kutte renten nå, løftes rentebanen litt i starten. Vi anslår at banen vil indikere at renten settes ned på ett av de to første møtene etter juni med en likelig fordelt sannsynlighet, og at nedsiderisikoen i banen beholdes. I 2019 kan banen bli litt lavere.I dagens sending drøftes vurderingene av den økonomiske utviklingen og virkningen på renteutsiktene nærmere.