Brexit, én uke etter: Hva nå?

Filmklapper (Clapperboard)

(30.06.2016) I dagens web-sending stiller vi seks spørsmål vi ikke vet svaret på.

1. Vil Storbritannia trigge Brexit? (Ja, tror vi)
2. Når? (I september, tror vi)
3. Hvilken avtale velges? (Vi holder en knapp på EØS)
4. Hvordan treffer det UK? (Lavere vekst, på kort og lang sikt, men hvor mye er usikkert)
5. Hvordan treffer det andre land? (Noe lavere vekst på kort sikt, men neppe store effekter på lengre sikt)
6. Vil andre land følge? (Nei, ikke nå)