Utsiktene for den norske kronen

Filmklapper (Clapperboard)

(18.08.2016) Makroøkonomene i DNB Markets er ute med sin halvårsrapport.I denne web-tv sendingen oppsummerer Magne Østnor utsiktene for den norske kronen.

Nøkkeltallene fra norsk økonomi har den siste tiden vist tegn til at bunnen er nådd, og har bidratt til at markedet har repriset sannsynligheten for rentekutt fra Norges Bank. Dermed avtar nedsiderisikoen i norsk økonomi. Vi mener nøkkeltallene vil fortsette å bedre seg utover høsten, og at Norges Bank er ferdige med å kutte renten for denne gang. Videre ser vi for oss en oljepris som stiger fra dagens $48/fatet til $60/fatet i Q1 neste år. Andre faktorer (som likviditet og sensitivitet til oljeprisen) har blitt mindre kronenegative enn tidligere. Vi har derfor blitt tryggere i vår spådom om en sterkere norsk krone fremover. Men venter fortsatt at det vil skje i rykk og napp