Hovedvalutaene: Svakere dollar fremover

Filmklapper (Clapperboard)

(18.08.2016) Makroøkonomene i DNB Markets er ute med sin halvårsrapport.I denne web-tv sendingen oppsummerer Camilla Viland utsiktene for hovedvalutaene USD, EUR og JPY.

Dollaren har svekket seg i år, mens yen og euro har gått sterkere. Utviklingen har vært stikk i strid med våre forventninger. Bakgrunnen synes i all hovedsak å skyldes at vekst og pengepolitiske forskjeller har avtatt og ikke økt, som vi ventet. Videre ser vi større skepsis til sentralbankenes politikk og økte stimulanser synes å gi stadig mindre effekt på valutakursene enn før.

Vi tror vi sentralbankene ser at det ikke er bare fordeler ved dagens politikk, og at dette vil begrense rommet for ytterligere stimulanser i Japan og ØMU. Videre tror vi nå på en mye mer beskjeden renteoppgang i USA, enn hva vi tidligere la til grunn. De pengepolitiske forskjellene vil dermed kunne få noe mindre betydning for valutakursen, mens andre forhold kan få større plass. Slike forhold kan være oljepris og forskjeller i driftsbalanser som begge peker mot svakere dollar. Videre fremstår dollaren overvurdert på dagens nivåer. Vi har nå endret våre prognoser og ser for oss at dollaren skal svekke seg noe mot euro og yen gjennom det neste året.