Akselerende norske boligpriser

Filmklapper (Clapperboard)

(22.08.2016) DNB Markets har justert opp boligprisanslagene til 7,8 prosent i år og 7 prosent neste år.

Lave renter, som forventes å forbli lave fremover, og flere år med boligbygging som ikke har holdt tritt med befolkningsveksten, bidrar trolig til høyere boligprisvekst. I tillegg har økningen i arbeidsledigheten fra midten av 2014 og frem til i dag vært konsentrert i noen sektorer og i noen deler av landet. Arbeidsledigheten har økt i fire fylker på vestlandet, mens den har vært uendret, eller falt, i resten av landet. Dermed slår ikke økningen i ledigheten ut i lavere boligprisvekst, bortsett fra i de regionene der ledigheten har økt. Boligbyggingen har tatt seg opp i det siste, spesielt i Oslo og Akershus. Det ventes å bidra til mer balanse mellom tilbud og etterspørsel på litt sikt, og noe lavere boligprisvekst. Vi anslår en vekst på 4 prosent i 2018 og 3 prosent i 2019.