Er amerikansk økonomi på vei inn i en ny resesjon?

Filmklapper (Clapperboard)

(23.08.2016) Amerikansk økonomi har bremset kraftig opp i de tre seneste kvartalene, og oppgangskonjunkturen har vart lenge. Enkelte indikatorer peker i retning av resesjon.

Allikevel argumenterer vi i denne sendingen for at den amerikanske økonomien heller er på vei inn i en fase med svak vekst, lavere arbeidsledighet og fortsatt lavere renter.