Oljeprisfallet og arbeidsmarkedet

Filmklapper (Clapperboard)

(23.08.2016) I etterkant av oljeprisfallet i 2014 har arbeidsledigheten økt markert i fylkene og sektorene som er mest eksponerte mot oljeindustrien.

Økningen i arbeidsledigheten kan delvis være en midlertidig konsekvens av en lavere oljepris, men redusert etterspørsel etter arbeidskraft fra oljesektoren er trolig permanent. I Aktuell kommentar 7/2016 fra Norges Bank undersøkes det om oljeprisfallet har bidratt til økt mistilpasning i arbeidsmarkedet. Et mål på mistilpasning er høy arbeidsledighet kombinert med mange ledige stillinger. Forfatterne finner få tegn til mistilpasning, men understreker at dette er noe som kan bli mer synlig når det har gått litt mer tid. De finner i tillegg at tidligere perioder med midlertidig fall i etterspørselen har blitt etterfulgt av et permanent fall i arbeidsstyrken. Det betyr at kostnaden av en nedgangsperiode kan være større enn et midlertidig fall i produksjonen, og kan således være et argument for en aktiv motkonjunkturpolitikk.