Brasil - En svak konjunkturoppgang har startet

Filmklapper (Clapperboard)

(26.08.2016) Etter et par særdeles svake år, med kraftig fall i BNP, ser det nå omsider ut til at pilene igjen begynner å peke i riktig retning i Brasil.

Den utløsende faktoren var trolig presidentsskiftet, men også andre forhold vil bidra positivt fremover. Mange strukturelle utfordringer og en starm pengepolitikk tilsier likevel at oppgangen vil bli relativt svak.